GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Sosyal ve Ekonomik Haklar

5 Ocak 2014

Sosyal ve Ekonomik Haklar

1. Ailenin korunması

2. Eğitim ve öğretim hakkı

3. Toplu iş sözleşmesi grev hakkı ve lokavt (bazı arkadaşlarımız bunu siyasal hak olarak görebiliyor. Bu sosyal ve ekonomik haktır.)

4. Sağlık, Konut Hakkı

5. Sosyal Güvenlik Hakkı

6. Çalışma Hakkı

7. Sendika Kurma Hakkı (bazı arkadaşlarımız bunu siyasal hak olarak görebiliyor. Bu sosyal ve ekonomik haktır.)

8. Dinlenme Hakkı

Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları
Sunduğumuz sitemizin bu günkü vatandaşlık dersinde Temel Hak ve Özgürlükler konusunu işleyeceğiz. Kpss sınavlarında bazen Temel Hak ve Özgürlüklerin maddelerinden biri verilerek hangi sınıfa ayrıldığı sorulabiliyor. Bu konuyu 3 kısımda inceleyeceğiz. Bunlar;

1. Kişiye Bağlı Haklar
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar
3. Siyasal Haklar


Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim