GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Öğretmenlik Alan Bilgisi Türkçe Soruları

Konu başlıkları bu şekilde olan dil öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
Bu yaklaşıma göre hazırlanan kitapların konu başlıkları “apartmanda”, “dairede”, “ailede”, “ balkonda”, “ mutfakta”, “kahvede”, “sokakta” gibi kelimelerden seçilmektedir.
Bu durum aşağıda verilen metin unsurlarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
 
Metin oluşturabilme özelliği bakımından Türkçedeki metin parçaları arasında mantıksal düzen ve bir bağlantı ilişkisi vardır. Bu durum aşağıda verilen metin unsurlarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
Türkçe öğretmeninin bu davranışı aşağıdaki durumlardan hangisiyle açıklanabilir?
 
Türkçe dersleri sadece sınıf ortamında değil farklı mekânlarda da yapılabilmelidir. Kütüphaneler, sanat evleri, okul bahçesi, müzeler derslerin işleneceği farklı mekânlardır. Bu durumu göz önünde tutan bir Türkçe öğretmeni serbest...
Türkçe derslerinde aşağıda sıralanan hangi ölçme-değerlendirme aracı için kullanılmaya daha uygundur?
 
Yukarıda sıralanan sorular, Türkçe derslerinde aşağıda sıralanan hangi ölçme-değerlendirme aracı için kullanılmaya daha uygundur?
Yukarıdaki parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 
Yukarıdaki parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe öğretiminde materyal belirlemede dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe öğretiminde materyal belirlemede dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?
Türkçe öğretmeni burada hangi tartışma tekniğini kullanmış olabilir?
 
Türkçe öğretmeni “ masal" türünü işledikten sonra konuyu pekiştirmek ve tekrar etmek amacıyla sınıfı iki gruba ayırır. Gruplardan biri soru sorarken diğer grup soruları cevaplandırır.
Öğretmenin bu davranışı aşağıdaki hangi öğretim ilkesiyle açıklanabilir?
 
Türkçe öğretmeni derste “türkü" türünü işlemektedir. Öğretmen öğrencilerinde kalıcı yaşantılar bırakmak için internetten Aşık Veysel'e ait bir türküyü indirerek onlara projeksiyon aracılığıyla dinletmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe öğretim programının üst bilişsel stratejilerinden biri değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe öğretim programının üst bilişsel stratejilerinden biri değildir?
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri Türkçe dersinde dil bilgisi öğretim i sırasında karşılaşılan sorunların..
 
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri Türkçe dersinde dil bilgisi öğretim i sırasında karşılaşılan sorunların nedenlerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi edebiyat inceleme metotlarından biri olan Biçimcilik (Formalizm) yönteminin özelliklerinden biri
 
Aşağıdakilerden hangisi edebiyat inceleme metotlarından biri olan Biçimcilik (Formalizm) yönteminin özelliklerinden biri değildir?
Yukarıdaki mısralarda ağır basan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
 
Yukarıdaki mısralarda ağır basan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki metinde özellikleri verilen roman anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
 
Yukarıdaki metinde özellikleri verilen roman anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki m etinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 
Yukarıdaki m etinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmem iştir?
 
Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmem iştir?

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim