GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Soruları

 Aşağıdakilerden hangisi Y teorisinin varsayımlarından biri değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi Y teorisinin varsayımlarından biri değildir?
 - Bu güç temelde korkutmaya ve cezalara dayanmaktadır. - Bu gücün sahibi yöneticiler astlarının ist
 
- Bu güç temelde korkutmaya ve cezalara dayanmaktadır.
- Bu gücün sahibi yöneticiler astlarının istemedikleri davranışlarını değiştirmek için farklı cezalandırma araçlarıyla onları etkilerler.
Yukarıda özellikleri verilen “Güç” türü aşağı
 “Yönetimin sürecinin bu aşamasında belirlenen işler gruplara ayrılır. Bu belirlenen ve gruplanan iş
 
“Yönetimin sürecinin bu aşamasında belirlenen işler gruplara ayrılır. Bu belirlenen ve gruplanan işlere uygun personel atanır ve iş tanımları yapılır. Bu işlerin yürütülmesi için gerekli yer, araç ve gereçler ve uygulanacak yöntemler saptanır.“ Y
 “Ödül ve ceza ile arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir, arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılab
 
“Ödül ve ceza ile arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir, arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılabilir” şeklinde ifade edilebilen motivasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
 Yöneticinin kendini tanımasıyla ilgili olarak başkalarınca açıkça algılanan, bilinen ama yönetici t
 
Yöneticinin kendini tanımasıyla ilgili olarak başkalarınca açıkça algılanan, bilinen ama yönetici tarafından bilinmeyen alan aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
 (I) Bir oyun ya da senaryo, bir hamlede yaratılmaz; yazarının zihninde, birdenbire ve bütünüyle bel
 
(I) Bir oyun ya da senaryo, bir hamlede yaratılmaz; yazarının zihninde, birdenbire ve bütünüyle belirmez. (II) Yazarın ilk çabalarıyla ortaya çıkan, en fazla, ilkel bir taslaktır. (III) Yazar, göstermeye dayalı eserini adım adım geliştirerek ona son
 Öğretmen olmanın, o küçücük çocukların hayatlarına dokunmanın benliğinde bıraktığı derin iz, zaman
 
Öğretmen olmanın, o küçücük çocukların hayatlarına dokunmanın benliğinde bıraktığı derin iz, zaman ilerledikçe onu daha mutlu eder olmuştu. Öğrencilerine yeni şeyler öğretme hazzı, geçmişine olan özlemini çoktan alıp götürmüştü. Bu parçada aşağıd
 Kimi filmlerde klişe bir sahne (I) (basmakalıp bir görüntü) vardır: Daktilosunun başına oturup yara
 
Kimi filmlerde klişe bir sahne (I) (basmakalıp bir görüntü) vardır: Daktilosunun başına oturup yaratma sancıları çeken (II) (bir şey üretmeye çabalayan) bir yazar... Bu sahnede aktör, aklındakileri bir an evvel dışarı vurmak (II
 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem büyük hemde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem büyük hemde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
 . (I) Yaşlılığın erdemleri üzerine bugüne değin neler söylenmemiş neler yazılmamış… (II) Cicero, Ya
 
. (I) Yaşlılığın erdemleri üzerine bugüne değin neler söylenmemiş neler yazılmamış… (II) Cicero, Yaşlılık adlı yapıtında nasıl da över, yüceltir yaşlılığı; insanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doruğa ulaştığı bir dönem diye adlandırır. (III) Yaşamı
 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre mevzuata aykırı personel çalıştırılması fiilinin
 
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre mevzuata aykırı personel çalıştırılması fiilinin ilk halinde aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre
 
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre "kurum açma izni" ile ilgili gerekli başvuru ve onayların sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre il/ilçedeki sendikalı üye
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre il/ilçedeki sendikalı üyenin, yasal sayıya ulaşması durumunda sendikanın il/ilçe temsilcisi haftada kaç saat izinli sayılır?
 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre genel kurulların toplantı
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre
 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre "valiler", il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir?

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim