GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


KPSS Tarih ve Çağdaş Türk Tarihi Soruları

Yunanların “Taarruzi keşif” olarak nitelendirdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?
 
Yunanların “Taarruzi keşif” olarak nitelendirdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Temsil Kurulu'nun Ankara'ya gelişinin sonuçlarıarasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
 
Temsil Kurulu'nun Ankara'ya gelişinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
I. Amasya GenelgesiII. Erzurum KongresiIII. Misak-ı Milli KararlanYukarıda verilenlerden hangilerinde azınlıkları ilgilendirenkararlar yer alm
 
I. Amasya Genelgesi II. Erzurum Kongresi III. Misak-ı Milli Kararlan Yukarıda verilenlerden hangilerinde azınlıkları ilgilendiren kararlar yer almıştır?
Kurtuluş Savaşı hazırlık evresinde Mustafa Kemalaşağıdakilerden hangisine katılmamıştır?
 
Kurtuluş Savaşı hazırlık evresinde Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine katılmamıştır?
Amasya Görüşmeleri'nden sonra, Anadolu'da yapılanseçimlere İtilaf devletlerinin müdahaledebulunmamasının temel nedeni aşağıdakilerdenhangisidir?
 
Amasya Görüşmeleri'nden sonra, Anadolu'da yapılan seçimlere İtilaf devletlerinin müdahalede bulunmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti'ne karşı İlksiyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
 
Temsil Heyeti'nin İstanbul Hükümeti'ne karşı İlk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
I. Havza Genelgesi'nin yayınlanmasıII. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasıIII. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesiMustafa Kemal, yukarıdakilerden ha
 
I. Havza Genelgesi'nin yayınlanması II. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması III. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesi Mustafa Kemal, yukarıdakilerden hangilerinden sonra İstanbul Hükümeti tarafından, İstanbul'a geri çağırılmıştır?
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi vatanın bütünlüğünüilke olarak kabul etmesine rağmen, döneminİstanbul Hükümeti bu ilkeye ters düşerek Sevr Antlaşması
 
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi vatanın bütünlüğünü ilke olarak kabul etmesine rağmen, dönemin İstanbul Hükümeti bu ilkeye ters düşerek Sevr Antlaşmasını imzalamıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Milli Mücadelenin İlk yıllarındaaşağıdakilerden hangisini amaglamamıştır?
 
Mustafa Kemal Milli Mücadelenin İlk yıllarında aşağıdakilerden hangisini amaglamamıştır?
Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği fikrini benimseyenMilli Talim ve-Terbiye Cemiyeti, üyeleri tarafından29 Kasım 1918 de İstanbul'da kurulmuştur. Ce
 
Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği fikrini benimseyen Milli Talim ve-Terbiye Cemiyeti, üyeleri tarafından 29 Kasım 1918 de İstanbul'da kurulmuştur. Cemiyetin amacı, dünyada Türkler hakkında yapılan yanlış ve ön yargılı yayınlara
Aşağıda verilen basın kuruluşlarından hangisindeMustafa Kemal'in bir etkisinden söz edilemez?
 
Aşağıda verilen basın kuruluşlarından hangisinde Mustafa Kemal'in bir etkisinden söz edilemez?
I. Doğu'daki Rum ve Ermeni faaliyetlerini sonaerdirmekII. Bölgenin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın24. maddesine bağlı olarak işgal edilmesinien
 
I. Doğu'daki Rum ve Ermeni faaliyetlerini sona erdirmek II. Bölgenin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesine bağlı olarak işgal edilmesini engellemek III. Doğu'daki milli güçleri tek çatı altında toplamak Yukarıda veril
Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti'ndeki 9. OrduMüfettişi görevinde iken son çalışması aşağıdakilerdenhangisidir?
 
Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti'ndeki 9. Ordu Müfettişi görevinde iken son çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele'nin ilk yazılı belgesi aşağıdakilerdenhangisidir?
 
Milli Mücadele'nin ilk yazılı belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele döneminde yurdun değişik bölgelerindekurulan, amaçları tam olarak belirlenmemişolan direniş örgütlerini ulusal anlamdabirleştirer
 
Milli Mücadele döneminde yurdun değişik bölgelerinde kurulan, amaçları tam olarak belirlenmemiş olan direniş örgütlerini ulusal anlamda birleştirerek aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim