GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


KPSS Matematik ve Geometri Soruları

Hangi sayının 1/4'ünün ünün 5 fazlası 11 olur?
 

Hangi sayının 1/4'ünün ünün 5 fazlası 11 olur?

2/5'inden 12 çıkarılınca 6 elde edilen sayı kaçtır?
 

2/5'inden 12 çıkarılınca 6 elde edilen sayı kaçtır?

Hangi sayının 3/5'inin 4/7 ' si 24 olur?
 

Hangi sayının 3/5'inin 4/7 ' si 24 olur?

Bir sayının 4/3 ' ü ile aynı sayının 1/4'ünün farkı 52 olduğuna göre, bu sayı kaçtır?
 

Bir sayının 4/3 ' ü ile aynı sayının 1/4'ünün farkı 52 olduğuna göre, bu sayı kaçtır?

Bir sayının 2/5 ' i ile aynı sayının 4/9 'unun toplamı 38 olduğuna göre, bu sayı kaçtır?
 

Bir sayının 2/5 ' i ile aynı sayının 4/9 'unun toplamı 38 olduğuna göre, bu sayı kaçtır?

Bir sayının 1/4 ' ünün 2 fazlası, bu sayının -3/8 inin 9 eksiğine eşittir. Buna göre, bu sayı kaçtır
 

Bir sayının 1/4 ' ünün 2 fazlası, bu sayının -3/8 inin 9 eksiğine eşittir. Buna göre, bu sayı kaçtır?

Bir bilet kuyruğunda bekleyen Meltem'in önündeki 2 kişilerin sayısı, arkasındaki kişilerin sayısının
 

Bir bilet kuyruğunda bekleyen Meltem'in önündeki 2 kişilerin sayısı, arkasındaki kişilerin sayısının 2/3 ' üdür. Kuyrukta toplam 41 kişi olduğuna göre, Meltem baştan kaçıncıdır?

Bir oduncu elindeki odunların önce 1/5 ini, sonra da 3/4 ünü satıyor, Geriye 10 kg ödün kaldığına gö
 

Bir oduncu elindeki odunların önce 1/5 ini, sonra da 3/4 ünü satıyor, Geriye 10 kg ödün kaldığına göre, ilk satılan odun kaç kg dır?

Derya bir sınavdaki soruların önce 1/6 sını, sonra da kalan soruların 1/5 ini yanıtlamıştır. Derya 1
 

Derya bir sınavdaki soruların önce 1/6 sını, sonra da kalan soruların 1/5 ini yanıtlamıştır. Derya 16 soru daha yanıtlasaydı sınavdaki soruların tamamını yanıtlamış olacağına göre, bu sınavda ilk yanıtladığı soru sayısı kaçtır?

Bir benzin deposunun 4/7 si doludur. 16 litre daha benzin eklendiğinde 4/5 si dolu olan bu benzin de
 

Bir benzin deposunun 4/7 si doludur. 16 litre daha benzin eklendiğinde 4/5 si dolu olan bu benzin deposu kaç litre benzin almaktadır?

Efe’nin yaşı, Şakir’in yaşının 7/13 katıdır. Şakfr, Efe’den 12 yaş büyük olduğuna göre, Efe ile Şaki
 

Efe’nin yaşı, Şakir’in yaşının 7/13 katıdır. Şakfr, Efe’den 12 yaş büyük olduğuna göre, Efe ile Şakir’in yaşları toplamı kaçtır?

Rukiye’nin boyunun uzunluğunun Yasemin’in boyunun uzunluğuna oranı 5/7 dir. Rukiye ile Yasemin’in bo
 

Rukiye’nin boyunun uzunluğunun Yasemin’in boyunun uzunluğuna oranı 5/7 dir. Rukiye ile Yasemin’in boy uzunlukları farkı 60 cm olduğuna göre, boy uzunlukları toplamı kaç cm dir?

Bir kalemin fiyatı bir defterin fiyatının 3/4 ' ü kadardır. Defter kalemden 5 TL daha pahalı olduğun
 

Bir kalemin fiyatı bir defterin fiyatının 3/4 ' ü kadardır. Defter kalemden 5 TL daha pahalı olduğuna göre bir defter ile bir kalemin fiyatı toplam kaç TL'dir?

48 yolcusu bulunan bir otobüsten 7 bay yolcu iniyor ve 3 bayan yolcu biniyor. Son durumda otobüsteki
 

48 yolcusu bulunan bir otobüsten 7 bay yolcu iniyor ve 3 bayan yolcu biniyor. Son durumda otobüsteki bay yolcuların sayısı bayan yolcuların sayısının 5/6 sı olduğuna göre, başlangıçta otobüste kaç bayan yolcu vardır?

Anıl bir kitabın 3/7 sini okumuştur. Eğer 5 sayfa daha okursa kitabın yarısını bitirmiş olacaktır. B
 

Anıl bir kitabın 3/7 sini okumuştur. Eğer 5 sayfa daha okursa kitabın yarısını bitirmiş olacaktır. Buna göre, bu kitap kaç sayfadır?


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim