GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Kpss A Konuları Muhasebe Soruları


Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, bir demirbaşın vadeli alınması halinde vade farkı aşağıdaki h
 
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, bir demirbaşın vadeli alınması halinde vade farkı aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmelidir?

Eren işletmesinin özkaynakları arasında yer alan yedeklerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:MDV YEN
 
Eren işletmesinin özkaynakları arasında yer alan yedeklerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 9.000
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 6.000
HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMİ 1.000
STATÜ YEDEKLERİ 3.000
YASALYEDEKLER 7.000
İ

Satıcılar 17.000Borç senetleri 3.000Banka kredileri 25.000Çıkarılan Tahviller 38.000Yukarıdaki bilg
 
Satıcılar 17.000
Borç senetleri 3.000
Banka kredileri 25.000
Çıkarılan Tahviller 38.000
Yukarıdaki bilgilere göre ticari borçlar toplamı ne kadardır?

Yıl içinde peşin ödenmiş giderlerin bir kısmının dönem sonunda gelecek yıla ait olduğu anlaşıldığın
 
Yıl içinde peşin ödenmiş giderlerin bir kısmının dönem sonunda gelecek yıla ait olduğu anlaşıldığında yapılacak kayıtta hangi hesap borçlandırılır?

İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydettiği ₺800 lik kırt
 
İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydettiği ₺800 lik kırtasiye malzemesinden ₺540 lik kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği saptanmıştır.

Bu bilgilere göre envanter kaydı nasıl yapılır?

Aşağıdakilerden hangisi THP göre gelir tablosu hesap grubunda yer almaz?
 
Aşağıdakilerden hangisi THP göre gelir tablosu hesap grubunda yer almaz?

Martı Ltd. Şti'nin Mart ayında personeline ait bilgileri aşağıdaki gibidir:Brüt ücret : 1.800SSK pr
 
Martı Ltd. Şti'nin Mart ayında personeline ait bilgileri aşağıdaki gibidir:
Brüt ücret : 1.800
SSK primi işçi payı : 180
SSK primi işveren payı : 220
Gelir vergisi : 330
Damga Vergisi : 12
Bu bilgilere göre ücretin tahakkuk kaydınd

Ücret giderlerinin tahakkukuna ilişkin yapılan muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kesi
 
Ücret giderlerinin tahakkukuna ilişkin yapılan muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kesinlikle kullanılmaz?

Bir işletmenin bilgileri aşağıdaki gibidir:KASA 100.000BANKALAR 50.000VERİLEN ÇEKLER 20.000TİCARİ M
 
Bir işletmenin bilgileri aşağıdaki gibidir:
KASA 100.000
BANKALAR 50.000
VERİLEN ÇEKLER 20.000
TİCARİ MALLAR 170.000
BORÇ SENETLERİ 60.000
ALINAN AVANSLAR 40.000
Bu bilgelere göre işletmenin özsermayesi kaç ₺'dir?

X işletmesi, bir önceki yıl yenileme amacıyla bir duran varlık satışı sonucunda ₺20.000 kar e
 
X işletmesi, bir önceki yıl yenileme amacıyla bir duran varlık satışı sonucunda ₺20.000 kar elde etmiştir. Bu kar aşağıdaki hangi hesaba kaydedilir?

I.Statü yedekleri: Şirket ana sözleşmesine göre ayrılan yedektir.II. Yasal Yedek: TTK'da yer alan h
 
I.Statü yedekleri: Şirket ana sözleşmesine göre ayrılan yedektir.

II. Yasal Yedek: TTK'da yer alan hükümler doğrultusunda zorunlu ayrılan yedeklere denir.

III. Olağanüstü yedek: Şirketin genel kurulunda karara bağlanarak ayrılan yedekl

İşletmenin Genel Yönetim Giderleri Hesabı' nda kayıtlı olan ₺30.000 den ₺5,000 lik kısm
 
İşletmenin Genel Yönetim Giderleri Hesabı' nda kayıtlı olan ₺30.000 den ₺5,000 lik kısmın gelecek hesap dönemine ait yakıt gideri olduğu belirtilmiştir.
Bu bilgilere göre dönem sonunda borçlandırılması gerekli hesap adı ve tutarı nedi

İşletme ile ilgili işlemlerin, olayların ve diğer koşulların finansal etkilerinin bu işlem, olay ve
 
İşletme ile ilgili işlemlerin, olayların ve diğer koşulların finansal etkilerinin bu işlem, olay ve koşullarla ilgili olarak nakit girişi veya çıkışının olduğu dönemde değil, bunların oluştuğu dönemlerde kayda alınması olarak ifade edilen esastır?

Satışın vadeli yapılması durumunda satış gelirinin gerçeğe uygun değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 
Satışın vadeli yapılması durumunda satış gelirinin gerçeğe uygun değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Bir işletmenin ana faaliyeti konusu dışındaki giderleri arasında hangisi yer almaz?
 
Bir işletmenin ana faaliyeti konusu dışındaki giderleri arasında hangisi yer almaz?

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim