GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Soruları

İlköğretim programlarında 1. sınıfta yer alan konular arasında “adalet
 
İlköğretim programlarında 1. sınıfta yer alan konular arasında “adalet" gibi soyut kavramların yer almasından kaynaklı olarak programlardaki hedeflerin çocuklara kazandırılamadığı görülmektedir. Hedeflerin çocuklara kazandırılamaması programın hangi
Aşağıdakilerden hangisi felsefi temelin özelliklerindendir?
 
Aşağıdakilerden hangisi felsefi temelin özelliklerindendir?
Bir matematik Öğretmeni o hafta dersinde “3 basamaklı doğal sayılarda toplama İşlemi
 


Bir matematik Öğretmeni o hafta dersinde “3 basamaklı doğal sayılarda toplama İşlemi" konusunu işlerken öğrencilerinin “2 basamaklı doğal sayılarda toplama işlemini” yapamadıklarını fark eder ve iki basamaklı doğal sayılarda toplama işl
Suriyeli Aylan’ın cansız bedeninin Bodrum sahiline vurması üzerine Avusturya ve Almanya'nın, Avrupa
 
Suriyeli Aylan’ın cansız bedeninin Bodrum sahiline vurması üzerine Avusturya ve Almanya'nın, Avrupa Birliği yasalarına rağmen kapılarını Suriyeli vatandaşlara açması ve bu tarzda toplumun yaşadığı sosyal, politik, ekonomik gelişmelerin programa yansı
“Siyasi partilerin tüzüğünü insan haklarına saygı açısından eleştirme” davranışını öğrencilerine kaz
 
“Siyasi partilerin tüzüğünü insan haklarına saygı açısından eleştirme” davranışını öğrencilerine kazandırmak isteyen bir öğretmen hangi zihinsel beceri düzeyinde bir hedef kazandırmak istemiştir?
Konuyla ilgili yaşamdan örneklerin bulunması, ders ki tabının hangi özelliğe dikkat edilerek hazırla
 
Konuyla ilgili yaşamdan örneklerin bulunması, ders ki tabının hangi özelliğe dikkat edilerek hazırlandığının bir göstergesidir?
I. Eğitsel eleştiri ll. Metfessel- Michael lll. ihtiyaca yanıt verici IV. Farklar yaklaşımı Yukarıda
 

I. Eğitsel eleştiri

ll. Metfessel- Michael

lll. ihtiyaca yanıt verici

IV. Farklar yaklaşımı

Yukarıdaki program değerlendirme modellerinden hangileri niteliksel verileri diğerlerine göre daha

Program geliştirme ögeleri göz önünde bulundurulduğunda okulların özellikle hangi ögelerde etkin şek
 
Program geliştirme ögeleri göz önünde bulundurulduğunda okulların özellikle hangi ögelerde etkin şekilde işin içine girdiği söylenebilir?
Doğa konusunun hayat bilgisi, Türkçe, resim, müzik gibi derslerde eş zamanlı olarak işlenmesi hangi
 
Doğa konusunun hayat bilgisi, Türkçe, resim, müzik gibi derslerde eş zamanlı olarak işlenmesi hangi içerik düzenleme yaklaşımına örnektir?
Yeni bir konunun önce ana hatları, sonra ögeleri arasındaki ilişkiler ele alınırsa, öğrenme kolaylaş
 

Yeni bir konunun önce ana hatları, sonra ögeleri arasındaki ilişkiler ele alınırsa, öğrenme kolaylaşır.

Yukarıdaki bilgi, içeriğin seçiminde dikkat edilecek hangi ilkeye temel oluşturur?

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme karar, koordinasyon, çalışma ve danışma gruplarının tümün
 
Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme karar, koordinasyon, çalışma ve danışma gruplarının tümünde yer alan üyelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi günlük ders planında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi günlük ders planında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
İnsan ile doğa arasındaki ilişkiler üzerinde duran felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
 
İnsan ile doğa arasındaki ilişkiler üzerinde duran felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
Öğretim süreciyle gerçekleştirilebilir olma, hedeflerin hangi özelliğidir?
 
Öğretim süreciyle gerçekleştirilebilir olma, hedeflerin hangi özelliğidir?
 

"Açı türlerini öğrenme" ifadesi hatalı bir davranış yazım şeklidir.

Bunun nedeni, davranışların hangi özelliğiyle ilgilidir?


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim