GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Öğrenme psikolojisi öğretmeni dersteki davranışları kazanabilmek için gelişim psikolojisi dersindeki
 

Öğrenme psikolojisi öğretmeni dersteki davranışları kazanabilmek için gelişim psikolojisi dersindeki öğrenmelerin önemli olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle derse başlamadan önce öğrencilerin bir yıl önce gördükleri gelişim psikolojisi dersiyle ilg

Aşağıdakilerden hangisinde doğrudan ölçme yoktur?
 
Aşağıdakilerden hangisinde doğrudan ölçme yoktur?
Bir Coğrafya öğretmeni derste Türkiye'de görülen iklim çeşitlerini işlemiştir ancak yaptığı sınavda
 

Bir Coğrafya öğretmeni derste Türkiye'de görülen iklim çeşitlerini işlemiştir ancak yaptığı sınavda Türkiye'de gümüş madeninin çıkarıldığı illeri sormuştur.

Öğretmen burada bir ölçme aracında bulunması gereken hangi özelliği

 
"Kerem Matematik dersindeki sınavdan 60 aldı" ifadesindeki "60" aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
Bir yazılı sınavında 3 soru öğrenciler tarafından aynı şekilde anlaşılmadığından her öğrenci soruyu
 

Bir yazılı sınavında 3 soru öğrenciler tarafından aynı şekilde anlaşılmadığından her öğrenci soruyu nasıl anladıysa ona göre cevaplamıştır. Öğrencilerin sorudan ne anladığına ve cevaplarına bakıldığında belirli bir tutarlık ya da doğruluk payı olm

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme türlerinden değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme türlerinden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirmenin işlevleri arasında değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirmenin işlevleri arasında değildir?
Ölçme araçlarında
 
Ölçme araçlarında "eşit birimlilik" kavramını açıklamak için aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?
 

"Oğuzhan sınıfın en uzun boylu öğrencisidir."

Yukarıdaki ölçme sonucu hangi türden bir ölçekte ifade edilmiştir?

Değerlendirme sonucunda ulaşılan kararın doğruluğu aşağıdakilerin hangisinden en az etkilenir?
 
Değerlendirme sonucunda ulaşılan kararın doğruluğu aşağıdakilerin hangisinden en az etkilenir?
Aşağıdakilerden hangileri dolaylı ölçme ile ölçülebilir?I. Ankara'nın nüfus büyüklüğü ll. Öğretmenin
 

Aşağıdakilerden hangileri dolaylı ölçme ile ölçülebilir?

I. Ankara'nın nüfus büyüklüğü

ll. Öğretmenin öğrencilere karşı tutumu

lll. Öğrencilerin matematik yetenekleri

IV. Sınıftaki öğrenci sayısı

Aşağıdakilerden hangisinde bağıl ölçüt kullanılmamıştır?
 
Aşağıdakilerden hangisinde bağıl ölçüt kullanılmamıştır?
Aşağıdaki durumların hangisinde yapılan işlemin ölçme sonuçlarına hata karıştırdığına ilişkin kanıt
 
Aşağıdaki durumların hangisinde yapılan işlemin ölçme sonuçlarına hata karıştırdığına ilişkin kanıt daha zayıftır?
Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme kuralı olabilir?
 
Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme kuralı olabilir?
Aşağıdakilerden hangisi mutlak ölçüt değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi mutlak ölçüt değildir?

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim