GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Eğitim Bilimleri Öğretim Yöntem ve Teknik Soruları

Bilgisayar destekli öğretim aşağıdaki amaçların hangisini gerçekleştirmede yetersizdir?
 
Bilgisayar destekli öğretim aşağıdaki amaçların hangisini gerçekleştirmede yetersizdir?
Öğrenme birimlerini ünitelere ayırarak bir birim öğrenilmeden diğer birimlere geçmeye olanak tanımay
 
Öğrenme birimlerini ünitelere ayırarak bir birim öğrenilmeden diğer birimlere geçmeye olanak tanımayan, uygun ortam sağlandığında ve yeteri zaman verildiğinde herkesin öğrenebileceğini savunan öğrenme öğretme yaklaşımı hangisidir?
Gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerin, insanların belli bir plan dahilinde izlenmesi ve öncelikli a
 
Gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerin, insanların belli bir plan dahilinde izlenmesi ve öncelikli amacı ilk elden öğrenme yaşantısını sağlamak olan sınıf dışı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Öğrenme-öğretme sürecinde ödevin öncelikli kullanış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 
Öğrenme-öğretme sürecinde ödevin öncelikli kullanış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Bilimsel olarak ortaya konulmuş bir gerçeği tekrar kanıtlamak amacıyla kullanabilecek öğretim yöntem
 
Bilimsel olarak ortaya konulmuş bir gerçeği tekrar kanıtlamak amacıyla kullanabilecek öğretim yöntemi aşağıdakilerde hangisidir?
Bilginin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlar. Öğretim sürecini eğlen
 

Bilginin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlar. Öğretim sürecini eğlenceli bir süreç haline getirir.

Yukarıda açıklaması verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru-cevap tekniğine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
Soru-cevap tekniğine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin sınırlılıklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıklarından bir tanesi değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıklarından bir tanesi değildir?
Aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisi ile daha üst düzeyde öğrenme gerçekleştirilebilir
 
Aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisi ile daha üst düzeyde öğrenme gerçekleştirilebilir?
Öğrencilerinde düşünme, eleştirme, başkalarının görüşlerine saygı duyma, herhangi bir konuda düşünce
 
Öğrencilerinde düşünme, eleştirme, başkalarının görüşlerine saygı duyma, herhangi bir konuda düşüncelerini ifade etme, liderlik vasıflarını geliştirme çabası içerisinde olan bir öğretmenin kullanabileceği en uygun yöntem / teknik aşağıdakilerden hang
Dersin giriş etkinliklerinde dikkat çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme, ön bilgileri hatırlatma
 

Dersin giriş etkinliklerinde dikkat çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme, ön bilgileri hatırlatma, gelişme etkinlikleri bölümünde yeri geldikçe açıklama ve tanımlamalarda, sonuç etkinliklerinde ise tekrar ve özet amacıyla kullanılır.

Yuk

Belli bir nesne, olay, olgu ya da durumla ilgili olarak bilgi toplamayı amaçlayan ve belirli bir pla
 
Belli bir nesne, olay, olgu ya da durumla ilgili olarak bilgi toplamayı amaçlayan ve belirli bir plan dahilinde izlemeye dayalı etkinlikleri kapsayan öğretim tekniği hangisidir?
Öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmeleri için yaşanmış bir olayı sınıf ortamına getirerek olayı
 
Öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmeleri için yaşanmış bir olayı sınıf ortamına getirerek olayı çözümleyip bir sonuca ulaşmalarını sağlamaya çalışan bir öğretmenin kullanmış olduğu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim