GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


Diğer Sınav Soruları ve Cevapları


Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de yağış miktarının azaldığı yerlerde nüfus miktarı da az olmaktadı
 
Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de yağış miktarının azaldığı yerlerde nüfus miktarı da az olmaktadır.
Buna aşağıdaki yörelerden hangisi örnek olarak verilebilir?

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye'deki toplam üretiminde, Ege Bölgesi'nin payı yaklaş
 
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye'deki toplam üretiminde, Ege Bölgesi'nin payı yaklaşık %80”²den fazladır

 

Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşmeamaçl
 
Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme
amaçlı göç almaktadır.
İskenderun'un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Türkiye'de iç ve dış turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?
 
Türkiye'de iç ve dış turizmin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?

Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini üreten endüstri kuruluşlarının sayısı diğerlerinden daha azdır
 
Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini üreten endüstri kuruluşlarının sayısı diğerlerinden daha azdır?

l. Jeotermal santralII. PetrokimyaIII. Termik santralYukarıdakilerden hangilerinin, kullanılan hamm
 

l. Jeotermal santral
II. Petrokimya
III. Termik santral
Yukarıdakilerden hangilerinin, kullanılan hammaddenin çıkarıldığı yerin yakınma kurulması zorunludur?


Türkiye'de seracılık en çok Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yapılmaktadır.Aşağ
 
Türkiye'de seracılık en çok Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biridir?

Türkiye'de akarsuların genellikle en fazla suyu ilkbaharda taşımalarının temel nedeni aşağıdakilerd
 
Türkiye'de akarsuların genellikle en fazla suyu ilkbaharda taşımalarının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?


Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomisinde, aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelirin payıdiğe
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomisinde, aşağıdakilerin hangisinden elde edilen gelirin payı
diğerlerinden daha azdır?


Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir ülkede veya bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke
 
Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir ülkede veya bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o ülke
veya bölgedeki tarım için kullanılan alana bölünmesiyle elde edilir. Buna göre, Doğu Anadolu
Bölgesi'nde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olma

Aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde, Sinop'ta gündüz ve gece süreleri Antalya'dakinden dah
 
Aşağıdakilerin hangisinde verilen tarihlerde, Sinop'ta gündüz ve gece süreleri Antalya'dakinden daha uzundur?
Gündüz süresi - Gece süresi

Samsun'da aşağıdakilerden hangisi, bu ilde dağınık yerleşmenin Rize'dekinden daha az olmasındaetkil
 
Samsun'da aşağıdakilerden hangisi, bu ilde dağınık yerleşmenin Rize'dekinden daha az olmasında
etkilidir?


Türkiye'de yetiştirilen hayvan türleri, yörenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişmektedir. Buna
 
Türkiye'de yetiştirilen hayvan türleri, yörenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişmektedir. Buna
göre, yaz yağışlarının fazla olduğu ve gür otlakların bulunduğu yörelerde hangi hayvancılığın en
yaygın olması beklenir?


Bir fiziki haritada, Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta ovası ile Çukurova'nın farklı renklerlegös
 
Bir fiziki haritada, Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta ovası ile Çukurova'nın farklı renklerle
gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


Türkiye'de meydana gelen erozyonun, aşağıda sıralanan olaylardan hangisinin oluşumundadoğrudan etki
 
Türkiye'de meydana gelen erozyonun, aşağıda sıralanan olaylardan hangisinin oluşumunda
doğrudan etkisi yoktur?


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim