KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Deneme Sınavları > Rehberlik ve Psikolojik Danışma Deneme Sınavı

Soru 2

7. sınıf öğrencisi Ali, öğretmenlerinin gözüne girmek ve arkadaşları tarafından sınıfın en çalışkan öğrencisi olarak değerlendirilmek için sürekli parmak kaldırmakta ve derslerde ön planda olmaya çalışmaktadır.

Buna göre Ali'nin davranışları öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir?

Soru 3

Okul rehber öğrenmeni, saldırganca davranışlarda bulunan, öğrencilerden zorla para alan ve devamsızlık sorunu yaşayan 12. sınıf öğrencisi Batuhan'la görüşmüştür. Bu görüşme sonrasında öğrencinin madde bağımlılığı nedeniyle olumsuz davranışlarda bulunduğunu tespit etmiştir.

Bu durumda Batuhan'a sunması gereken yardımlar öncelikle hangi rehberlik hizmet alanına yönelik olmalıdır?

Soru 4

Ana sınıfı öğrencisi Kaya, kardeşi doğduktan sonra okula gitmek istememiş ve altını ıslatma, bebeksi konuşma, agresif davranışlar göstermeye başlamıştır.

Buna göre okul rehberlik servisi, Kaya'ya aşağıdaki rehberlik işlevlerinden hangisinin kapsamında hizmet vermelidir?

Soru 5

16 yaşındaki Rasim, arkadaşlarına ilerde muhasebeci olursam iyi kötü bir maaşım olur. Ama mühendis olursam evim arabam olur. Hem de insanlar tarafından daha saygın olarak değerlerlendirilirim. O halde biraz daha çalışıp mühendis olmak en iyisi." demektedir.

Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramına göre Rasim'in içinde bulunduğu mesleki gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6
Bireyin içerisinde bulunduğu mesleki gelişim döneminin ödevlerini yerine getirmesi ve kendine uygun meslek seçebilecek düzeyde olması aşağıdaki kavramların hangisiyle en doğru şekilde açıklanabilir?
Soru 7

Babasının tayini nedeniyle sene ortasında nakil alarak başka bir şehre taşınmak zorunda kalacak olan 6. sınıf öğrencisi Cenk, okul rehber öğretmeninde "Ben şimdi ne yapacağım, arkadaşlarım burada ben başka şehre gidiyorum. Ya orada hiç arkadaşım olmazsa." demiştir.

Bu durumda okul rehber öğretmeni aşağıdakilerden hangisi söylerse "empatik" bir tepki vermiş olur?

Soru 8

8. sınıf rehber öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerinden Selin'in son günlerde arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlar gösterdiğini fark etmiştir.

Buna göre Mehmet Bey'in öğrencisinin davranışlarının nedenini öğrenmeye dönük aşağıdaki tekniklerden hangisinden yararlanması en uygundur?

Soru 9

Ülkemiz, her zaman farklı ülkelerden göç almaktadır. Bunun sonucunda da bazı bölgelerimizde de okullarda göçmen sayısı artmaktadır.

Buna göre öğretmenin, öğrencilerinin göçmenlere karşı duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak için aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanması uygundur?

Soru 11
Super'in mesleki gelişim kuramına göre “koruma" döneminde olan bir kişinin, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde yer alan ihtiyaçlardan hangisine öncelik vermesi beklenir?
Soru 12
Roe’nun İhtiyaç kuramına göre, "ihmal eden veya reddeden anne-baba tutumu" ile yetişen bir lise öğrencisinin aşağıdaki meslek alaniarından hangisine yönelmesi beklenmez?
Soru 13

Kendini gerçekleştiren bireyler, geleneklere saygılıdırlar ama sırf geleneklere uymak için önemli saydıkları bir işi yapmaktan kaçınmazlar. Basit, ayrıntı sayılabilecek kurallara uymayı büyük bir sorun haline getirmezler veya kuralları hiçe sayan, itirazcı bir tutum takınmazlar. Yapmacıktan, yapaylıktan, ikiyüzlülükten, aşın merasim ve etiketten hoşlanmazlar.

Bu durum kendini gerçekleştiren bireyin hangi özelliği ile açıklanabilir?

Soru 15

l. Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidir.

II. Her birey eğer çaba gösterirse her mesleğin gerektirdiklerini yerine getirebilir.

III. Her mesleğin gerektirdiği farklı kişilik özellikleri vardır.

IV. Mesleki rehberlik, mesleki karar aşamasında başlar.

V. Alanı ve düzeyi ne olursa olsun her meslek de­ğerlidir.

VI. Meslek gelişimi bir süreçtir. Öğrencilerin mesleki gelişimlerine yardım etmek İsteyen bir öğretmenin sahip olabileceği

yukarıdaki görüşlerden hangisi, çağdaş mesleki rehberiik anlayışına uygundur?

Soru 16
Ailesinin baskıları nedeniyle kendine uygun meslek seçmekte zorlanan öğrenciye hangi hizmet sunulmalıdır?
Soru 17
Lise son sınıftan bir grup öğrencinin birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere okulu, okul personelini, okulun çevresini tanıtmakla görevlendirilmesi aşağıdaki hizmetlerden hangisine örnektir?
Soru 18
Aşağıda verilen hata türlerinden hangisi kişilik testleri, otobiyografi, görüşme gibi tekniklere karışabilir?
Soru 19

Bir anne, çocuğuna grip aşısı vurdurmak istemektedir. Ancak çocuğu iğne vurulmaktan korktuğu için aşı vurulmak istememektedir.

Anne, aşağıda verilen ifadelerden hangisini kullanırsa “ben dili'ne uygun bir tepki vermiş olur?

Soru 20
Yaptığı bir araştırma kapsamında öğrencilerinin “Orman arazilerinin imara açılmasına yönelik duygu, düşünce ve davranış eğilimlerini" belirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurması en uygundur?
Soru 21

Aşağıdakilerden hangileri öğrencilerin kendileri hakkındaki bilgileri yine kendilerinin yazarak serbestçe rapor etmesi tekniğidir?

Soru 22

Okullarda uygulanan, bir grup içinde bulunan bireyler arasındaki toplumsal ilişkileri inceleyip ortaya çıkarmaya yarayan tekniğe ne ad verilir?

Soru 23

Bir bireyin tüm yönleri ile ayrıntılı bir şekilde incelendiği teknik hangisidir?

Soru 24

Öğrencilerin yaşadığı problemleri belirlemek amacı ile okullarda uygulanan anket aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25

Sadece belirli birey yada grup içindeki bireylerin yine belirli davranışlarını gözlemek amacı ile yapılan gözleme ne ad verilir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)
Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim