KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Deneme Sınavları > Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı

Soru 2

Öğrenme psikolojisi öğretmeni dersteki davranışları kazanabilmek için gelişim psikolojisi dersindeki öğrenme/ erin önemli olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle derse başlamadan önce öğrencilerin bir yıl önce gördükleri gelişim psikolojisi dersiyle ilgili davranışlardan hangilerini unutmadıklarını belirlemeye çalışmıştır .

Öğretmenin testten elde ettiği sonuçları değerlendirirken aşağıdaki değerlendirme türlerinden hangisini kullanması daha uygun olacaktır?

Soru 5

Edebiyat dersi yazılı yoklamasında soruların hepsini boş bırakan bir öğrenciye sıfır puan verilmiştir. Öğrencinin bu puanını alan uzmanı beş öğretmen farklı şekillerde yorumlamıştır.

Verilen bilgiye dayanarak yapılan yorumlardan hangisinin daha doğru olduğu söylenebilir?

Soru 7

"Bir sınavda kullanılacak sorular bireylerin yaklaşık olarak yarısı tarafından doğru cevaplandırılacak düzeydedir."

Sınavın bu özelliği ölçme aracının öncelikle hangi niteliğini etkiler?

Soru 8
Aritmetik ortalaması 70 olan çoktan seçmeli bir test hazırlamak istenirse test, madde güçlük indeksleri 0.50 olan kaç maddeden oluşur?
Soru 9

Şans başarısı testlerin geçerliğini düşüren bir özellik olarak ele alınabilir. Bu nedenle de ölçme sonuçlarına etkisi azaltılmak istenen bir hata kaynağıdır.

Bir testte şans başarısını azaltmak için aşağıdakilerin hangisinin yapılması daha etkilidir?

Soru 10
Ölçme araçlarının güvenirliklerini belirlemede aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?
Soru 11

Bir matematik öğretmeni öğrencilerinin derse karşı tutumlarını olumlu yönde artırmak için uyguladığı sınavda oldukça kolay sorular sormuştur. Sınav sonucunda en az doğru cevap verilen maddenin sınıfın % 70'i tarafından cevaplanabildiğini söyleyerek, ölçme işleminin eğitimsel işlevini gerçekleştirdiğini iddia etmiştir.

Aşağıdaki önermelerden hangisi, öğretmenin bu uygulamasına getirilebilecek en önemli eleştiridir?

Soru 12
Bir veri grubunda en çok tekrarlanan puana ne denir?
Soru 13
Öğrenci performansı değerlendirilirken, performansın düzeyleri ya da kriterlerin ne derece karşılandığı aşağıdakilerden hangisi kullanılarak daha doğru saptanır?
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamalardan alı nan puanlara karışabilen hata kaynaklarından biri değildir?
Soru 16

Bir öğretmen, sınıftaki öğrencilerin matematik ve fizik testlerinden elde ettikleri puanlar arasındaki ilişkiyi görebilmek için grafiklerden yararlanmak istemektedir.

Öğretmenin bu ilişkiyi daha iyi görebilmesi için hangi grafik türünü önermek daha uygun olur?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)
Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim