KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Vatandaşlık Testleri > Olağanüstü Dönemler Ve Milli Güvenlik Kurulu

Soru 1
Milli güvenliğin sağlanmasından sorumlu olan kişi veya organ aşağıdakllerden hangisidir?
Soru 4
1982 Anayasası'nın ilk düzenleme biçimine göre Milli Güvenlik Kurulu üyesi olmadığı halde 2001 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile Kurula dahil olan Bakan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Milli Güvenlik Kurulu başkanının toplantıya katılamadığı zamanlarda Kurul toplantılarına kim başkanlık eder?
Soru 6
Genelkurmay Başkanı görevlerinden dolayı kime karşı sorumludur?
Soru 9
Seferberlik ve savaş ilanı konusunda aşağıdakilerden hangisi yetki sahibidir?
Soru 10
Aşağıda kilerden hangisi olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanı konusunda yetki sahibidir?
Soru 12
Olağanüstü dönemlerde aşağıdaki haklardan hangisinin kullanımı durdurulabilir?
Soru 14
Olağanüstü dönemlerde aşağıdaki haklardan hangisi durdurulamaz?
Soru 15
I. Sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde kolluk yetkileri askeri makamlara geçer.
II. Sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde sıkıyönetim ilanına neden olan suçlan yargılamak üzere sıkıyönetim mahkemeleri kurulur.
III. Sıkıyönetim komutanının işlemleri yargı denetiminden muaf tutulmuştur.
IV. Sıkıyönetim en fazla altı aylığına ilan edilir ve süre bitiminde Genelkurmay Başkanlığı tarafından en fazla dört aylığına uzatılabilir.
V. Sıkıyönetim ilanı kararı TBMM tarafından reddedilebilir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

zeki 1 Mart 2018 tarihinde saat 15:57'de demiş ki;

daha çok MG soruları olmalı

1-1


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim