GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Vatandaşlık Notları

Sıra  Not Adı Hit
1
 1924 Anayasası Önemli Maddeler 886
2
 Başkanlık Sistemin Özellikleri 794
3
 Yarı Başkanlık Sisteminin Özellikleri 1096
4
 Anayasanın Değiştirilmesi Seçimlere ve Halk Oylamasına Katılım 753
5
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 835
6
 1982 Anayasasına göre Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları 988
7
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 1067
8
 Siyasi haklar 1335
9
 Kişiye Bağlı Haklar 1454
10
 Sosyal ve Ekonomik Haklar 1378
11
 Parlamenter Sistemin Özellikleri 1050
12
 Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi 852
13
 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler ve eklemeler 800
14
 1927 Anayasasında Değiştirilemeyecek Kurallar 971
15
 1961 Anayasası Önemli Maddeler 1583
16
 1971 Askeri Muhtırasıyla Değişen Maddeler 963
17
 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasi Önemli Maddeleri 982
18
 1982 Anayasasında 2004 Yılında Yapılan Değişiklikler 2412
19
 1982 Anayasasında 2005 Yılında Yapılan Değişiklikler 1728
20
 1982 Anayasasında 2007 Yılında Yapılan Değişiklikler 2035
21
 1982 Anayasasında 2010 Yılında Yapılan Değişiklikler 2474
22
 1876 Anayasasında Yapılan 1909 Değişikliği 1233
23
 1876 Anayasası Kanun-i Esasi Önemli Maddeleri 2524
24
 Meclis Araştırması 935
25
 Soru 888
26
 1982 Anayasası Önemli Maddeler ve Yapılan Değişiklikler 4408
27
 Gensoru 1338
28
 TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 1014
29
 Kimler Oy Kullanamaz? 2001
30
 TBMM Görev ve Yetkileri 1071
31
 TBMM Seçim Dönemi 1044
32
 Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 1544
33
 Kan hısımları sıhri (kayın) hısımları nedir? 1989
34
 Kimler oy kullanamaz? 1128
35
 Başkanlık Sistemi Nedir? 1093
36
 Yabancılar Türkiye'de oy kullanabilir mi? 1637
37
 Genel Görüşme 925
38
 Meclis Soruşturması 939
39
 Vatandaşların Dokunulamayacak Hakları 790
40
 Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir? 1045
41
 Vatandaşların özgürlüklerin kısıtlandığı bazı durumlar 729
42
 Türk Vatandaşlığı ve Özgürlüklerin Kısıtlandığı Durumlar 976
43
 Cumhurbaşkanı Tarafından Seçimlerin Yenilenmesi 1048
44
 Meclis Başkanının Görevleri ve Yetkileri 1466
45
 Temel Hukuk Bilgileri 1007
46
 Hukuk Kuralları 974
47
 Din kuralları 1066
48
 Ahlak Kuralları 928
49
 Görgü Kuralları 894
50
 Objektif Ahlak Kuralları 1445


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim