GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Vatandaşlık Notları

Sıra  Not Adı Hit
1
 1924 Anayasası Önemli Maddeler 963
2
 Başkanlık Sistemin Özellikleri 851
3
 Yarı Başkanlık Sisteminin Özellikleri 1182
4
 Anayasanın Değiştirilmesi Seçimlere ve Halk Oylamasına Katılım 825
5
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 913
6
 1982 Anayasasına göre Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları 1072
7
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 1122
8
 Siyasi haklar 1467
9
 Kişiye Bağlı Haklar 1582
10
 Sosyal ve Ekonomik Haklar 1512
11
 Parlamenter Sistemin Özellikleri 1120
12
 Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi 934
13
 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler ve eklemeler 840
14
 1927 Anayasasında Değiştirilemeyecek Kurallar 1030
15
 1961 Anayasası Önemli Maddeler 1675
16
 1971 Askeri Muhtırasıyla Değişen Maddeler 1025
17
 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasi Önemli Maddeleri 1060
18
 1982 Anayasasında 2004 Yılında Yapılan Değişiklikler 2540
19
 1982 Anayasasında 2005 Yılında Yapılan Değişiklikler 1829
20
 1982 Anayasasında 2007 Yılında Yapılan Değişiklikler 2157
21
 1982 Anayasasında 2010 Yılında Yapılan Değişiklikler 2666
22
 1876 Anayasasında Yapılan 1909 Değişikliği 1297
23
 1876 Anayasası Kanun-i Esasi Önemli Maddeleri 2668
24
 Meclis Araştırması 996
25
 Soru 945
26
 1982 Anayasası Önemli Maddeler ve Yapılan Değişiklikler 4567
27
 Gensoru 1389
28
 TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 1068
29
 Kimler Oy Kullanamaz? 2129
30
 TBMM Görev ve Yetkileri 1130
31
 TBMM Seçim Dönemi 1089
32
 Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 1648
33
 Kan hısımları sıhri (kayın) hısımları nedir? 2084
34
 Kimler oy kullanamaz? 1204
35
 Başkanlık Sistemi Nedir? 1195
36
 Yabancılar Türkiye'de oy kullanabilir mi? 1737
37
 Genel Görüşme 975
38
 Meclis Soruşturması 987
39
 Vatandaşların Dokunulamayacak Hakları 834
40
 Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir? 1094
41
 Vatandaşların özgürlüklerin kısıtlandığı bazı durumlar 757
42
 Türk Vatandaşlığı ve Özgürlüklerin Kısıtlandığı Durumlar 1037
43
 Cumhurbaşkanı Tarafından Seçimlerin Yenilenmesi 1081
44
 Meclis Başkanının Görevleri ve Yetkileri 1533
45
 Temel Hukuk Bilgileri 1098
46
 Hukuk Kuralları 1059
47
 Din kuralları 1154
48
 Ahlak Kuralları 1009
49
 Görgü Kuralları 971
50
 Objektif Ahlak Kuralları 1564


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim