GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Vatandaşlık Notları

Sıra  Not Adı Hit
1
 1924 Anayasası Önemli Maddeler 1004
2
 Başkanlık Sistemin Özellikleri 876
3
 Yarı Başkanlık Sisteminin Özellikleri 1229
4
 Anayasanın Değiştirilmesi Seçimlere ve Halk Oylamasına Katılım 880
5
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 926
6
 1982 Anayasasına göre Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları 1116
7
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 1137
8
 Siyasi haklar 1515
9
 Kişiye Bağlı Haklar 1634
10
 Sosyal ve Ekonomik Haklar 1566
11
 Parlamenter Sistemin Özellikleri 1140
12
 Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi 978
13
 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler ve eklemeler 860
14
 1927 Anayasasında Değiştirilemeyecek Kurallar 1074
15
 1961 Anayasası Önemli Maddeler 1719
16
 1971 Askeri Muhtırasıyla Değişen Maddeler 1062
17
 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasi Önemli Maddeleri 1080
18
 1982 Anayasasında 2004 Yılında Yapılan Değişiklikler 2618
19
 1982 Anayasasında 2005 Yılında Yapılan Değişiklikler 1886
20
 1982 Anayasasında 2007 Yılında Yapılan Değişiklikler 2236
21
 1982 Anayasasında 2010 Yılında Yapılan Değişiklikler 2757
22
 1876 Anayasasında Yapılan 1909 Değişikliği 1337
23
 1876 Anayasası Kanun-i Esasi Önemli Maddeleri 2729
24
 Meclis Araştırması 1015
25
 Soru 964
26
 1982 Anayasası Önemli Maddeler ve Yapılan Değişiklikler 4613
27
 Gensoru 1407
28
 TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 1083
29
 Kimler Oy Kullanamaz? 2187
30
 TBMM Görev ve Yetkileri 1150
31
 TBMM Seçim Dönemi 1105
32
 Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 1705
33
 Kan hısımları sıhri (kayın) hısımları nedir? 2151
34
 Kimler oy kullanamaz? 1229
35
 Başkanlık Sistemi Nedir? 1223
36
 Yabancılar Türkiye'de oy kullanabilir mi? 1775
37
 Genel Görüşme 994
38
 Meclis Soruşturması 1004
39
 Vatandaşların Dokunulamayacak Hakları 855
40
 Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir? 1108
41
 Vatandaşların özgürlüklerin kısıtlandığı bazı durumlar 768
42
 Türk Vatandaşlığı ve Özgürlüklerin Kısıtlandığı Durumlar 1079
43
 Cumhurbaşkanı Tarafından Seçimlerin Yenilenmesi 1098
44
 Meclis Başkanının Görevleri ve Yetkileri 1583
45
 Temel Hukuk Bilgileri 1149
46
 Hukuk Kuralları 1084
47
 Din kuralları 1210
48
 Ahlak Kuralları 1028
49
 Görgü Kuralları 989
50
 Objektif Ahlak Kuralları 1611


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim