KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


   
Soru 1
Kurtuluş Savaşı hazırlık evresinde Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine katılmamıştır?
Soru 2
İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi sırasında bütün gücüyle M. Kemal'e yönelmiştir. Anadolu'daki tüm valilere telgraf göndererek, M. Kemal'in tutuklanmasını istediği gibi, valiliklere yeni atamalar yaparak, bu isteğinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmıştır. Bu duruma bakılarak aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle bir ilişki kurulabilir?
Soru 3
Milli Mücadele döneminde yurdun değişik bölgelerinde kurulan, amaçları tam olarak belirlenmemiş olan direniş örgütlerini ulusal anlamda birleştirerek aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?
Soru 4
Milli Mücadele'nin ilk yazılı belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti'ndeki 9. Ordu Müfettişi görevinde iken son çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
I. Doğu'daki Rum ve Ermeni faaliyetlerini sona erdirmek
II. Bölgenin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesine bağlı olarak işgal edilmesini engellemek
III. Doğu'daki milli güçleri tek çatı altında toplamak

Yukarıda verilenlerden hangileri Erzurum Kongresinin düzenlenme nedenleri arasındadır?
Soru 7
Aşağıda verilen basın kuruluşlarından hangisinde Mustafa Kemal'in bir etkisinden söz edilemez?
Soru 8
Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği fikrini benimseyen Milli Talim ve-Terbiye Cemiyeti, üyeleri tarafından 29 Kasım 1918 de İstanbul'da kurulmuştur. Cemiyetin amacı, dünyada Türkler hakkında yapılan yanlış ve ön yargılı yayınlara ilmi çalışmalar ve belgelerle cevap vermektir. Verilen bilgilerin aşağıdaki cemiyetlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
Soru 9
Mustafa Kemal Milli Mücadelenin İlk yıllarında aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?
Soru 10
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi vatanın bütünlüğünü ilke olarak kabul etmesine rağmen, dönemin İstanbul Hükümeti bu ilkeye ters düşerek Sevr Antlaşmasını imzalamıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
I. Havza Genelgesi'nin yayınlanması
II. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
III. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesi
Mustafa Kemal, yukarıdakilerden hangilerinden sonra İstanbul Hükümeti tarafından, İstanbul'a geri çağırılmıştır?
Soru 14
I. Amasya Genelgesi
II. Erzurum Kongresi
III. Misak-ı Milli Kararlan
Yukarıda verilenlerden hangilerinde azınlıkları ilgilendiren kararlar yer almıştır?

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler


GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM SorularıÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim