KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Matematik Testleri > KPSS Matematik Faiz Problemleri Testi

Soru 1
Bir miktar para faiz oranı% a olan bir bankaya yatırılıyor. Buna göre, bu para kaç yıl sonra kendisinin 3 katı olur?
Soru 2
180 liranın % 12'den 2 yıllık faizi kaç liradır?
Soru 3
360 liranın % 54'ten 5 aylık faizi kaç liradır?
Soru 4
2400 liranın % 60'tan 35 günlük faizi kaç liradır?
Soru 5
Kaç liranın % 25'ten 1 yıllık faizi 16 liradır?
Soru 6
320 liranın 1 yıllık faizi 16 lira olduğuna göre, faiz yüzdesi kaçtır?
Soru 7
120 liranın % 5'ten kaç yıllık faizi 54 liradır?
Soru 8
% 40 faiz oranı ile bankaya yatırılan 1800 lira kaç gün sonra faiziyle birlikte 1864 lira olur?
Soru 9
%12 faiz oranı ile bankaya yatırılan 600 lira kaç yıl sonra faiziyle birlikte 744 lira olur?
Soru 10

%15 faiz oranı ile bankaya yatırılan bir miktar para 6 ay sonra faizi ile birlikte 9675 lira oluyor.

Buna göre, bankaya yatırılan kaç lira idi?

Soru 11
2000 liranın bir kısmı %7'den geri kalanıda %12'den faize veriliyor. 1 yıl sonra her ikisiden alınan faizlerin toplamı 170 lira olduğuna göre, %12'den faize verilen para kaç liradır?
Soru 12
Bir adam parasını %55 yerine %85'ten faize verirse 1 yılda 147 lira daha fazla faiz alacağına göre, bu adamın parası kaç liradır?
Soru 13
Sercan parasın % 40'tan faize veriyor. Fakat son 5 ayda değişen şartlardan dolayı faiz oranı % 70 olarak uygulanıyor. Sercan 1 yılın sonunda toplam 189 TL faiz aldığına göre, Sercan'ın faize verdiği para kaç TL idi?
Soru 14
240 lira % 30'dan faize veriliyor. Buna göre, kaç ay sonra 180 lira faiz alınır?
Soru 15
A liranın % 40'tan 5 ayda getirdiği faiz, B liranın % 50'den 8 ayda getirdiği faize eşit olduğuna göre A/B oranı kaçtır?
Soru 16

% 20'den bankaya yatırılan bir miktar para 5 ay sonra faiziyle birlikte 390 lira oluyor.

Buna göre, bankaya yatırılan para kaç lira idi?

Soru 17
Bir miktar para yerine %'ten 5 aylığına faize verilirse 200 TL daha fazla faiz alınacağı na göre, faize verilen para kaç liradır?
Soru 18
9000 liranın % 3'ten 10 ay 20 günlük faizi kaç liradır?
Soru 19
Bir adam parasını %110'dan 2 yıllığına faize veriyor. Eğer bu adam parasını %115'ten faize verseydi 2 yılda 300 TL daha fazla faiz alacaklı. Buna göre, faize verilen para kaç TL'dlr?
Soru 20
Bir miktar paranın% 30'dan 2 yıllık faizi, % 60'tan 10 aylık faizinden 400 TL daha fazla olduğuna göre, bu para kaç TL dir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim