GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Kişiye Bağlı Haklar

5 Ocak 2014

Kişiye Bağlı Haklar

1. Özel hayatın gizliliği

2. Konut dokunulmazlığı

3. Haberleşme Hürriyeti

4. Din ve vicdan özgürlüğü

5. Bilim ve sanat özgürlüğü

6. Yerleşme ve seyahat hakkı

7. Toplantı Hakkı

8. Hak arama özgürlüğü

9. Dernek kurma hakkı (Bazı arkadaşlarımız bunu siyasal hak olarak görebiliyor. Bu kişiye bağlı haktır.)

Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları
Sunduğumuz sitemizin bu günkü vatandaşlık dersinde Temel Hak ve Özgürlükler konusunu işleyeceğiz. Kpss sınavlarında bazen Temel Hak ve Özgürlüklerin maddelerinden biri verilerek hangi sınıfa ayrıldığı sorulabiliyor. Bu konuyu 3 kısımda inceleyeceğiz. Bunlar;

1. Kişiye Bağlı Haklar
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar
3. Siyasal Haklar


Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim