KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > MEB Görevde Yükselme > İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı

Soru 1
İnsan hakları kavramının ilk belgesi olarak kabul edilen ve Büyük Özgürlük Bildirgesi anlamına gelen belge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
Bir ülkede farklı fikir ve düşüncelerin olması, kişilerin kendi düşüncelerine uygun sivil toplum kuruluşlarında örgütlenebilmeleri ve iktidar yarışına farklı fikirlere sahip siyasi partilerin katılabilmesi en çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda görev yapan uluslararası sivil toplum örgütlerinden birisi değildir?
Soru 7
Tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?
Soru 10
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman yayınlanmıştır?
Soru 11
1789 Fransız ihtilali sonrası kabul edilen Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinde aşağıdakilerden hangisi “başkasına zarar vermeden yapılan her şey” olarak tanımlamıştır?
Soru 13
I- Gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
II- Dinlenme hakkı
III- Dilekçe hakkı
IV- Sendika kurma hakkı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri anayasada yer alan koruyucu haklardandır?
Soru 14
- Kişilerin en temel haklarındandır.
- Bu haktan mahrum olan biri diğer haklarından yararlanamaz.
- Diğer tüm hakların korunması için gerekli olan bir haktır.
- Her insanın sahip olduğu ilk haktır.
Yukarıda tanımlanan temel hak aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Öne çıkan temel özellikleri, “iktidarın meşru bir seçimle belirlenmesi”, “çoğunluğun görüşünün kabul edilmesi” ve “kuvvetler ayrılığı ilkesi” olan demokrasi türü aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

ceren 6 Haziran 2018 tarihinde saat 09:34'de demiş ki;

hizmetinizden dolayı teşekkür ederiz daha fazla konuları işlemelerinizi talep ederiz

40

Benzer TestlerÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim