KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Tarih Testleri > İlk Türk İslam Devletleri’nde Kültür Ve Medeniyet - I

Soru 1
Selçuklularda Anadolu'ya ilk akınlar hangi hükümdar döneminde yapılmıştır?
Soru 2
Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış nedenleri arasında
I. taht kavgaların yaşarması
II. Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri
III. Batıni tarikatının etkileri

unsurlarından hangileri merkezi otoritenin zayıfladığına kanıt olarak gösterilebilir?
Soru 3
Talaş Savaşı'nın sonuçlarından;

I. İslamiyet Türkler arasında yayıldı.
II. Kağıt, matbaa ve pusula Araplar tarafından öğrenildi.

III. Cin'in Orta Asya'daki ilerleyişi durdu,hangileri daha çok Avrupa'yı etkilemiştir?
Soru 4
Halife tarafından Türk hükümdarlarına verilen aşağıdaki unvanlardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?
Soru 5
Tarihte Türk-İslam sentezini başlatan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
Talaş Savaşı'nın,

I. İslamiyet, Türkler arasında yayılmaya başladı.
II. Türkler Abbasi Devleti'nde görev almaya başladı.
III. Kağıt üretimi Araplar tarafından öğrenildi,

sonuçlarından hangileri Türk devletlerinde değişmelerin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir?
Soru 8
I. Kadiu'l-kudat
II. Meliku's-sevahil
III. Emlr-i Dad

Anadolu Selçuklu Devleti'nde yukarıdakileden hangileri şeri yargı sistemi içinde yer alan görevlilerdendir?
Soru 9
Anadolu Selçukluları döneminde;

I. Sinop ve Alanya'nın fethedilmesi
II. Tüccar mallarının sigortalanması
III. Ahi teşkilatının kurulması

görülen gelişmelerden hangileri daha çok uluslararası ticareti geliştirmeye yöneliktir?
Soru 10
Türklerde Ribat adıyla kurulan ilk kervansaraylar hangi devlet döneminde faaliyet göstermiştir?
Soru 11
Türk- İslam devletlerinde uygulanan idari teşkilatmanın küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıda kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru 12
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda, aşağıdaki ordu birimlerinden hangisinin varlığından söz edilemez?
Soru 13
Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk madeni para hangi hükümdar zamanında bastırılmıştır?
Soru 14
I. Anadolu'daki ilk medreseyi açmışlardır.
II. Haçlılara ve Bizans İmparatorluğu ile mücadele etmişlerdir.
III. Anadolu Türk siyasi birliği için mücadele etmişlerdir.

Yukarıda verilenlerden hangilerinin Danişmentlilere ait olduğu söylenebilir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer TestlerÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim