KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Vatandaşlık Testleri > Idari Hukuk - II

Soru 4
Aşağıdaki işlemlerden hangisi üstün, asta verdiği bir ceza sayılmaz?
Soru 6
Kamu hizmetlerinin kurulmasında ve kaldırılmasında asıl yetki sahibi olan makam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
Kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde bir özel teşebbüsün gerçek karşılığı nakit olarak ödenmek şartıyla zorla satın alınması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmaktadır?
Soru 8
1982 Anayasasına göre bir ilin kurulması, kaldırılması veya mevcut bir ilin adının değiştirilmesi konusunda karar vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
1982 Anayasasına göre idare organları aşağıdaki yetkilerden hangisini ancak olağanüstü dönemlerde kullanabilirler?
Soru 12
idarenin tek taraflı bir işlemle özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallan zorla satın alması işlemine ne ad verilir?
Soru 13
İdare hukukumuza göre, bir işlemi yapmaya yetkili olan makam, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça idari işlemi kaldırmaya, değiştirmeye, düzeltmeye veya geri almaya da yetkilidir, :

Bu durumu anlatan idare hukuku ilkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşlarından değildir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

zeki 1 Mart 2018 tarihinde saat 12:30'da demiş ki;

testleriniz çok güzel...o kadar yer baktım en güzeli sizde

1-1


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim