KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Coğrafya Testleri > İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri

Soru 2
Aşağıda verilen İç Anadolu platolarından hangisi karstik arazinin yaygınlığıyla ünlüdür?
Soru 3

I. Volkanik arazinin yaygın olması

ll. Platoların yaygın olması

lll . Bitki örtüsünün cılız olması

IV. Yeryüzü şekillerinin sade olması

Yukarıda verilenlerden hangisi İç Anadolu Bölgesi'nde rüzgar erozyonunun yaygın olmasında etkilidir?

Soru 4
İç Anadolu Bölgesi'nde düzlüklerin geniş yer kaplaması aşağıda verilenlerden hangisini kolaylaştırmıştır?
Soru 5
İç Anadolu Bölgesi'nin iklim ve bitki örtüsü özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru 7

İç Anadolu Bölgesi'nde nüfus bölgenin çevresindeki dağlık alanların eteklerinde toplanmıştır.

Bu durumun sebebi olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?

Soru 8

I. Ulaşımın gelişmiş olması

ll. Yeryüzü şekillerinin sade olması

lll. Bitki örtüsünün bozkır olması

IV. Su olanaklarının azlığı

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri İç Anadolu Bölgesi'nde toplu yerleşmelerin yaygın olmasının nedeni olarak gösterilebilir?

Soru 9

I. Yukarı Sakarya

ll. Konya

lll. Yukarı Kızılırmak

IV. Orta Kızılırmak

Yukarıda verilen iç Anadolu Bölgesi bölümlerinden hangisinde nüfus miktarı en fazla ve en azdır?

Soru 10

İç Anadolu Bölgesi'nde buğday üretimi bazı yıllar artarken, bazı yıllarda azalmaktadır.

Bu dalgalanmanın sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 11
Yaz kuraklığının yaşandığı Akdeniz Bölgesi'nde zeytin turunçgil gibi ürünler yetiştirilebilirken, iç Anadolu Bölgesi'nde de yaz kuraklığı görülmesine rağmen bu ürünlerin yetişmemesi aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?
Soru 13
Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretim alanı İç Anadolu Bölgesi'nde daha dardır?
Soru 14

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın en fazla geliştiği bölge İç Anadolu'dur.

Aşağıda verilen endüstri dallarından hangisi İç Anadolu Bölgesi kırsal kesiminde küçükbaş hayvancılığa paralel olarak gelişmiştir?

Soru 15
Aşağıda verilen turizm merkezlerinden hangisi İç Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer almaz?
Soru 16
Aşağıdaki madenlerden hangisi Yukarı Sakarya Bölümü'nden çıkarılmaz?
Soru 17

I. Yeraltı zenginliklerinin fazla olması

ll. Sıcaklık farkının az olması

lll. Tarım topraklarının verimli olması

IV. Yağış miktarının fazla olması

V. Kış sıcaklığının yüksek olması

İç Anadolu Bölgesi'nde nüfusun genellikle yüksek yerlerde toplanmasının nedeni yukarıdakilerden hangisidir?

Soru 18
İç Anadolu Bölgesi'nde aşağıda verilen endüstri dallarından hangisi yer almaz?
Soru 19
Yukarı Sakarya Bölümü'nde görülen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Yukarı Kızılırmak Bölümü'nün nüfus bakımından tenha olmasının nedenlerinden biri olamaz?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim