KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Deneme Sınavları > Gelişim Psikolojisi Deneme Sınavı

Soru 2
Bruner'e göre çocukların algılarının etkisinden kurtulup dildeki deyimleri ve mecaz anlam taşıyan sözleri anlamaya başladıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
Dedikodu yapmayı çok seven ama bundan utanan Mine Hanım'ın dedikodu merakını bir gazetenin dedikodu köşesine yazı yazmakla gidermeye çalışması, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
Soru 4
Duyusal motor dönemdeki çocukların hem reflekslerini hem de diğer motor hareketleri tekrar tekrar yapmaları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Soru 5
Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı ışığında düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin bebeklerde ayrılık kaygısı oluşmadan önce ortaya çıkmış olması beklenir?
Soru 6
Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre çocukların oyunlarındaki bir kural ihlalini ele alırken, durumu hem ihlali yapan açısından hem de oyunu oynayan diğer bireyler açısından tartışabildikleri dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
Piaget ve Kohlberg'ün kuramlarına göre, çocukların kendilerinin dışındaki insanların ihtiyaçlarını ilk kez göz önünde bulundurabilecek anlayışa erdikleri bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
Sınıfında sıklıkla argo sözcükler kullanan bir öğrencinin geleneksel düzeyde ahlaki anlayışa sahip olması için bu davranışının gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisini düşünmesi gerekir?
Soru 9

Lise son sınıf öğrencisi Can fizik dersi sınavında zayıf not alıp bütünlemeye kalmıştır. Bu durumu öğretmeninin zor sorular sormasına bağlayan Can dersten sonra öğretmeninin okulun dışında park halindeki arabasının lastiğini patlatır.

Psikoanalitik kurama göre Can'ın bu davranışı nasıl yorumlanabilir?

Soru 10
Anal dönem boyunca oldukça baskıcı anne-baba tutumuna maruz kalan bir çocuğun Erikson'a göre aşağıdaki duygulardan hangisini geliştirmesi beklenir?
Soru 16

Aynı yaşta ve oldukça benzer koşullarda büyüyen çocukların bağlanma stilleri, genel yetenek düzeyleri, anne-babalarının tutumları ve sosyo-ekonomik düzeyleri gibi birçok çevresel ve ilişkisel koşulları son derece benzer olduğunda dahi bu çocukların kreşe başlama ve yeni sosyal durumlardaki uyum düzeylerinde önemli bireysel farklılıklar gözlenir.

Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların doğuştan getirilen temel nedenlerindendir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)
Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim