GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Asya Hun Devleti

7 Ağustos 2013

Asya da kurulan Türk devleri arasında bilenen ilk Türk Devleti olma özelliğine sahip Asya Hun devleti M.Ö 1000 – M.S 220 seneleri arasında varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde Türk devlet örgütlenmesinin temelleri atılmıştır. Kurucu Teoman ‘dır. Fakat Asya Hun Devletini Mete İmparatorluk haline getirmiştir. Bu dönemde;

  • Askeri alanda onluk sistem kullanılmış ve askeri yönden Türk devleti güçlüdür.
  • Kurultay Hükümdara danışmanlık görevinde bulunmaktadır.
  • Mete Çini bu dönemde yenmiş fakat buraya yerleşmemiştir. Bunun nedeni asimile olmamaktır.
  • İpek Yolu Türklerin eline geçmiştir.

Not: Dünyanın en eski halısı,  Pazırık Kurganından çıkarılan Pazırık Halısıdır. Bu Hunlara aittir. Kurgan oda şeklinde mezardır. İnsanların öldükten sonra eşyalarıyla birlikte gömülmesidir. Bu da Ahiret inancını ilgilendirmektedir.


Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim