KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Vatandaşlık Testleri > Anayasa Hukukunun Temel Kavramları

Soru 1
Hiçbir hukuk kuralıyla sınırlandırılmadan anayasa yapma gücüne sahip olan İktidara ne ad verilir?
Soru 4
Değiştirilemez hükümler içeren anayasalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle İfade edilmektedir?
Soru 7
Uzun ve ayrıntılı hükümler içeren anayasalara ne ad verilir?
Soru 8
Egemenlik yetkilerinin tek bir merkeze toplandığı devlet yapısına ne ad verilir?
Soru 11
Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı imparatorluğu anayasacılık dönemine ait değildir?
Soru 13
Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasına ilişkin hükümet sistemine ne ad verilir?
Soru 14
Milli Egemenlik ilkesi ilk kez hangi anayasa île kabul edilmiştir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim